فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 27

بررسی حقوقی برخورداری بیمه‌شدگان تبعی از مزایای تأمین ...
آزادی اطلاعات: محدودیت­ها، بایدها و نبایدها
حقوق پیشگیری رشد­مدار از بزهکاری کودکان و نوجوانان در ...
جرم تكدي گري و ضمانت اجراهاي رسمي و غيررسمي در ...

مباحثي پيرامون مفهوم، جایگاه، نظارت و اجرای سیاست‏‏های ...

بیشتر ...

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 26

ملاحظات سیاسی ناظر بر انتخاب ابزار مقررات گذاري
موانع و راهکارهاي تعامل میان قوه مجریه و مقننه
وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در جمهوري اسلامی ایران
تروریسم و قانون اساسی
ساختارگرایی در تفاسیر شوراي نگهبان از قانون اساسی...

بیشتر ...

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 25

▪ حمایت کیفری از زنان و اطفال در برابر مزاحمت‌
▪ بايسته هاي حمايت از اطفال بزه ديده
▪ بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
▪ مسئوليت مدني ناشي از آلودگي هوا
▪ بررسي وزارتخانه هاي ايران در بستر تطبيقي

بیشتر ...

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 23-24

▪ نقدی بر رویکرد تحدیدی ­قانونگذار به اختیارات دولت
▪ نقد و ارزیابی نظرات مجلس شورای اسلامی درباره ...
▪ ضرورت آموزش حقوق شهروندی
▪ شهروندی
▪ آیا کنترل حق محور توجیه پذیر است؟

بیشتر ...

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 21-22

اصل126قانون اساسی و صلاحیت سیاست­ گذاری و برنامه ­ریزی
مطالعة تطبيقي جايگاه هيأت منصفه در حقوق ايران و سايركشوره
توجیه و نقد کنترل­ پذيري صلاحیت­ هاي تخییری قوۀ مجريه
آموزش‌هاي حقوقی مرتبط با نیازهای دولت در فرانسه
فرهنگ حقوقي

بیشتر ...

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 19-20

بررسي نظام حقوقي نهادهاي تصميم گيرجمعي در ساختار ...
نقش نهادهاي مقررات گذار در تنظيم خدمات عمومي
بررسي تطبيقي آيين تعقيب مقامات دولتي
بررسي نوآوری های لايحه قانون مسئوليت مدني فرانسه (2005)
تحلیل اثباتی و هنجاری حقوق كيفري و مجازاتهاي بهينه

بیشتر ...

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 17-18

مرزشناسی امور اجرایی و تقنینی در نظريه های شورای ...
معیارهای تفکیک صلاحیت های قواي مجريه و مقننه در رویه ...
مطالعه تطبيقي ساختار و جايگاه نهاد متصدي کاداستر
دسترسی به دانش به مثابه حقوق بشر
چالش های نظام كيفري ايران در حوزه جرایم زيست محيطي

بیشتر ...

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 15-16

اهداف و آثار حقوقی و اقتصادی ثبت املاک و معاملات راجع به آن.
نظام حقوقي مالکيت زمين و ارتباط آن با پديده زمين خواري.
كاستي هاي نظام حقوقی ایران در حفاظت از هوا
بررسی قانون اجراي سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
آشنايي با تشكيلات و نهادهاي حقوقي اتحاديه اروپا

بیشتر ...

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 14

موانع و راهكارهاي تعامل ميان قواي مجريه و مقننه
تحول نقش دولت در اقتصاد
قوانين مكمل در برنامه خصوصي سازي ايران
آزادسازي در بخش خدمات مخابرات ايران با نگرشي بر مقررات ...
بررسي قانون بيمة اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه ...

بیشتر ...

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 13

اجرای صلاحیت های اختیاری توسط مقامات اداری
درآمدی بر جایگاه بخشنامه در نظام حقوقی ایران
بررسی روند تعیین وضعیت حقوقی شوراهای اداری
بررسی جایگاه استیضاح وزرا در حقوق اساسی ایران
بررسی نحوۀ تعامل با افشای فساد در حقوق اداری

بیشتر ...

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 12

حل اختلاف دستگاههای دولتی: از قضاوت تا مدیریت
بررسی نحوۀ تعامل قوای مجریه و مقننه در بودجه ریزی
مفهوم و معیارهای کوچک سازی دولت
دادسرا: نحوۀ تعامل میان قوای مجریه و قضاییه
نگاهی نو به پدیدۀ چند پاره شدن حقوق بین الملل

بیشتر ...

فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی شماره 11

اصول حاکم بر تنقیح قوانین
درآمدی بر مطالعه تطبیقی نهاد تنقیح قوانین و مقررات
تنقیح قوانین و مقررات: تدبیری برای مبارزه با ابهام حقوقی
اصول ماهوی پژوهش های حقوقی
بررسی طرح یک فوریتی تنقیح قوانین و مقررات کشور

بیشتر ...