سومین جلسه کمیته پژوهشی امور پژوهش های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی برگزار شد

سومین جلسه کمیته پژوهشی امور پژوهش های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی برای ساماندهی و بررسی طرح های پژوهشی با حضور آقای دکتر جعفری سرپرست حوزه وپژوهشگران این امور برگزار شد.
در این جلسه روند اجرای طرح های پژوهشی، تفاهم نامه ها، نشست های تخصصی و روند انتشار فصلنامه معاونت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارشی از پیشرفت طرح‌های پژوهشی مصوب، توسط پژوهشگران ارائه شد.

سومین جلسه کمیته پژوهشی امور پژوهش های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی برای ساماندهی و بررسی طرح های پژوهشی با حضور آقای دکتر جعفری سرپرست حوزه وپژوهشگران این امور برگزار شد.
در این جلسه روند اجرای طرح های پژوهشی، تفاهم نامه ها، نشست های تخصصی و روند انتشار فصلنامه معاونت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارشی از پیشرفت طرح‌های پژوهشی مصوب، توسط پژوهشگران ارائه شد.
در ادامه، نتایج رایزنی ها در خصوص انعقاد تفاهم نامه با مرکز پژوهش های مجلس و وزارت دادگستری مورد بحث قرار گرفت و بنا شد طی انعقاد تفاهم نامه با مرکز پژوهش های مجلس،جلسه ای مشترک با حضور نمایندگان وزرات اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس، مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار در راستای شناسایی موانع کسب و کار تشکیل شود.
لازم به ذکر است علاوه برطرح های پژوهشی در حال انجام دیگر، طرح ارزهای دیجیتال، مقررات مخل کسب و کار، تابعیت زنان ایرانی، سازوکارهای حقوقی مدیریت بحران های طبیعی و بازبینی واصلاح نظام بانکی و جرایم علیه محیط زیست از جمله طرح های پژوهشی در دست اقدام امورپژوهش های حقوقی معاونت تحقیقات ،آموزش وحقوق شهروندی است.